Kunstmest

Kunstmest

Kunstmest Kunstmest wordt bij drukken van 200 bar en temperaturen van 600 graden Celsius gemaakt uit aardgas. De chemische tussenstap is ammoniak. De grootste fabrikant van kunstmest is Yara in Sluiskil. Zij gebruiken 2 miljard m3 aardgas. 500 miljoen m3 daarvan komt...
Steam reforming beter?

Steam reforming beter?

Tata Steel en verschillende andere partijen willen met een 100 MW electrolyser totaal 15.000 ton waterstof gaan produceren. Tata waterstof verbruikt straks 30% van alle windenergie op zee Waterstof met steam reforming of elektrolyse Tata Steel en verschillende andere...
Grote elektrolysers een goed idee?

Grote elektrolysers een goed idee?

De bouw van enkele gigafabrieken voor de productie van groene waterstof, gaat zoveel elektrische energie vragen, dat kolencentrales moeten worden bijgeschakeld. Om die reden heeft groene waterstof geen lagere, maar juist een hogere uitstoot van CO2 als gevolg. Grote...
Efficiency in het gasnet

Efficiency in het gasnet

Efficiency in het gasnet Elders op de site hebben we waterstof voor mobiliteit behandeld. Dat is geen goed idee, zo hebben we becijferd. Er zijn verschillende partijen aan het onderzoeken of waterstof kan dienen voor het verwarmen van woningen. Ook hier zijn meerdere...
Aardgasnet

Aardgasnet

Ons Aardgasnetwerk Is het aardgasnet geschikt voor het transport van waterstof? Er is consensus dat er zonder al teveel problemen 20% waterstof bij aardgas gemengd kan worden, dus 80% is dan nog gewoon aardgas. De wetgeving stond tot 2016 slechts 0,02% waterstof toe....
Schoner

Schoner

is een vrachtwagen op waterstof schoner? Ja, mits …   Een vrachtauto op diesel verbruikt ongeveer 1 liter dieselolie op 3,5 km. Een liter dieselolie verstoken veroorzaakt 2.620 gram CO2 uitstoot. Per kilometer is dat 749 gram CO2.  Daarnaast kost het maken van...
kosten

kosten

Kosten Eén km met een 40-tons truck op waterstof kost aan waterstof 85 eurocent per km. Diesel zit op 42 cent per km. Tesla semi gaat volgens opgave van Tesla voor 10 cent per km aan elektriciteit...
Gewicht

Gewicht

Gewicht Bij personenauto’s blijkt de elektrische auto al lichter te zijn dan de waterstof auto. Ditzelfde beeld gaan we zien bij elektrische vrachtauto’s. Het accupakket is natuurlijk zwaar, maar een brandstofcel, inclusief de extreem sterke waterstof...
Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur Er zijn nog maar enkele tankmogelijkheden voor waterstof voor bussen en vrachtauto’s. Dit kan uitsluitend op grote industriële locaties waar de voor bussen en vrachtauto’s benodigde 35 kg waterstof kunnen worden getankt. Bij een gewoon...
Laden vs Tanken

Laden vs Tanken

Laden vs tanken  Een waterstof tankstation voor vrachtauto’s kan in 15 tot 20 minuten 35 kg waterstof tanken. Dit is voldoende om 400 km te rijden.  Om voor 644 km elektriciteit in de accu van een Tesla semi 40-tons truck te krijgen zal ongeveer 30 minuten...
Vrachtvervoer en bereik

Vrachtvervoer en bereik

Juli 2020 Hoe zit het met de vrachtauto’s Waterstof truck versus batterij elektrische truck De grote markt is de 40-tons truckmarkt, in de VS Class 8 trucks genoemd. De waterstoftruck zou voor de lange afstanden in het voordeel zijn ten opzichte van een...
Exploitatie

Exploitatie

Is het mogelijk om lonend een waterstofstation te exploiteren?   Kan een pomphouder aan waterstof iets verdienen? Een waterstof pomphouder moet een bedrag van 1.600.000 euro investeren. Hij kan daarmee 180 kg waterstof per dag leveren. Per auto 5 kg is dus 36...
Capaciteit

Capaciteit

Hoeveel auto’s kunnen bij een waterstofstation tanken? Capaciteit Bij een standaard waterstofstation, niet gevestigd op een productielocatie van waterstof, kunnen 2 auto’s achter elkaar tanken. Bij sommige locaties 3 tot 4. Nooit meer. Het duurt daarna...
Tanktijd

Tanktijd

Hoe lang duurt het tanken van een waterstofauto? Tanktijd   Een waterstof auto tanken met 5 kg waterstof kost rond 5 minuten. Die korte tanktijd geldt wel voor de eerste twee auto’s. Na twee auto’s is de druk in de tussenbuffer heel laag geworden en...
Dichtheid

Dichtheid

Wat kunnen we zeggen over de dichtheid van het waterstofnet? Dichtheid   Nederland is rond 43.000 km2 groot. Uiteraard zijn er plaatsen waar veel mensen wonen en plaatsen waar het minder dicht bevolkt is. Op dit moment zijn er 4 waterstofstations, dus gemiddeld...
Het waterstofstation

Het waterstofstation

Het waterstofstation   De overheid wil, uiteraard samen met de waterstofondernemers, dat er in 2025 totaal 50 waterstofstations zijn. Deze moeten dan 15.000 waterstofauto’s van brandstof voorzien. Nou, dat gaat niet lukken, reken maar mee. Bij een gemiddeld...
De Hesla Tesla

De Hesla Tesla

De Hesla Tesla. (twee reacties)   “Waterstof is een heel ander verhaal. Het heeft een groot, ingewikkeld, kostbaar, industrieel systeem nodig.” Vanaf 13:00 minuten in de Tegenlicht uitzending krijgt de heer Holthausen de kans uit te leggen waarom het...
Schoner

Schoner

Is de gebruikte waterstof schoon? We zetten het op een rij. Schone waterstof? Waterstof is pas schoon als deze wordt gemaakt uit groene stroom. Het zal echter nog tot 2040 of nog later duren totdat we een relevant overschot aan groene stroom zullen hebben. Tot dan zal...
Kosten

Kosten

Hoe verhouden zich de kosten van waterstof met die van de elektriciteit? Kosten  Wat zijn de brandstofkosten van waterstof- en elektrisch rijden? Benzine en diesel  De brandstofkosten van het rijden op benzine zijn wel bekend.  Een liter benzine kost ruwweg € 1,60 en...
Gewicht

Gewicht

Het gewicht van de auto’s wordt vaak genoemd. We gaan er hier op in. Gewicht   Is een elektrische auto zwaarder dan een waterstofauto? Dat wordt namelijk vaak beweerd en dan heeft men het altijd over de batterij als ‘boosdoener’.  Maar:   Neem...
Laadinfra

Laadinfra

Op deze pagina nemen we de laadinfrastructuur van de verschillende aandrijfsoorten onder de loep Laadinfra   Zoals benzine-en dieselauto’s van tijd tot moeten tanken om te kunnen blijven rijden, zo moeten waterstofauto’s en batterij-auto’s er...
Laden vs tanken

Laden vs tanken

Op deze pagina gaan we in op de verschillen tussen het laden van een batterij auto en het tanken van een waterstofauto Laden vs tanken   Door de voorstanders van de waterstofauto wordt de korte tanktijd van een waterstofauto geprezen. Op zich is dat terecht. Als...
Bereik

Bereik

We gaan in op één van de meest genoemde aspecten, het bereik Bereik Bereik van een waterstofauto versus elektrische auto Een klassiek argument is dat een waterstofauto op een tank waterstof meer kilometers kan rijden dan een elektrische auto op een volle batterij. Tot...
Personenauto’s

Personenauto’s

Mobiliteit met waterstof, hoe groen is dit? “… grootschalig waterstof groen produceren met de huidige en binnen 15 jaar te realiseren hoeveelheid duurzame opwekkingscapaciteit zal onvermijdelijk leiden tot het opvoeren van de elektriciteitsproductie door...