Waarom is discussie nodig?

Op deze pagina leggen we uit dat de kennis er, zonder websites als deze, niet komt omdat de ware feiten nooit in de uitingen van de belanghebbenden naar voren komen. Er bestaat een enorme kennisachterstand bij de burgers die kunstmatig in stand wordt gehouden.

Waarom is discussie nodig?

Het liefst zouden de voorstanders van waterstof helemaal geen discussie zien over waterstof. Ze komen er ook redelijk mee weg omdat er bij ons, bij het publiek, een grote kennisachterstand bestaat.

Daarom zijn we niet in staat om alles wat er wordt beweerd zelf te beoordelen en wanneer het er geloofwaardig uitziet dan zal het wel goed zijn. Belanghebbenden komen meestal niet verder dan de argumenten ‘snel tanken’, en ‘er komt alleen water uit de uitlaat’.

Zeker als er dan ook nog iemand uit de wetenschap met een mooi verhaal en flitsende plaatjes komt, wie zijn wij dan om daar vraagtekens bij te zetten?

En velen liften mee op die kennisachterstand. 

Immers, in de discussies, de reacties op de social media en in de kranten, zie je dat er met de door de voorstanders aangegeven argumenten wordt geschermd terwijl het duidelijk is dat men niet weet wat men eigenlijk zegt.

 

Die kennisachterstand mogen we niet accepteren. Wij zien het als onze taak om de andere kant van het verhaal te laten zien en de vinger op de zere plek te leggen.

Het is daarnaast zo dat we van de voorstanders nog niet één keer een weerlegging hebben gezien, op inhoudelijke wijze, van onze constateringen en de berekeningen die we zelf hebben gemaakt (en die iedereen in feite kan maken).

Discussie betekent  “hoor en wederhoor”. Omdat men er, wijselijk wellicht, het zwijgen toe doet omdat velen het verhaal toch wel geloven is van een gezonde discussie geen sprake. 

Dus willen we dat men eindelijk eens van de eigen Powerpointjes los komt en inhoudelijk in discussie gaat. 

Helaas kampen ook de media met deze kennisachterstand zodat daar nog geen kritische opstelling zichtbaar is en tenslotte, dat is het meest kwalijke, ontbreekt de kennis ook bij de politici die op basis van de mooie beloftes snel klaar staan met de subsidies.

 

Het grootste probleem met waterstof is de valse belofte. 

Het ziet er niet naar uit dat waterstof voor auto’s op grote schaal zal doorbreken. In het meest optimistische scenario gaat de overheid uit van 15.000 waterstofauto’s in 2025, dus over zes jaar. 

Op dit moment zijn er rond de 50.000 elektrische auto’s en dat aantal verdubbelt elk jaar. Door de komst van goedkopere elektrische auto’s met een groot bereik en de snelle uitbreiding van de infrastructuur zal de stijging op die manier wel door blijven gaan. Tegen de tijd dat de 15.000 waterstofauto’s er zijn rijden er misschien wel een half miljoen of meer elektrische auto’s rond.

 

De aap uit de mouw

De onderliggende agenda, en de bedoeling, is dat veel mensen nu de aanschaf van een elektrische auto uitstellen omdat ze denken dat er een echte oplossing komt door waterstof. 

Dat geldt ook voor het zaaien van verwarring rondom “van het gas af gaan” omdat er later wel waterstof door die leiding zal stromen.

 

Subsidies

Er wordt op dit moment alleen maar overheidsgeld, zowel Europees, Nederlands, provinciaal en gemeentelijk geld besteed aan waterstof. Een aantal bedrijven verdient daar goed aan. Ook een flinke ploeg onderzoekers verdient er hun brood mee.

Er is wereldwijd geen bedrijf, laat staan een particulier, die zonder subsidie op waterstof rijdt. Je kunt namelijk een verlies aan energie van tegen de 80% simpelweg niet terugverdienen.

Zelfs vrachtvervoer met waterstof levert een km prijs op van rond 85 eurocent per km, alleen voor de waterstof. Diesel is 42 cent per km.

Geen enkele transporteur gaat 2x zoveel voor zijn brandstof betalen. Dat overleven ze domweg niet.

Hopelijk wordt het gevaar van een dreigende “waterstofgate” op tijd herkend.