Bronnen

Bij het opstellen van waterstofgate.nl zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Op basis van onbetwiste bronnen zijn we aan het rekenen gegaan. Tot op heden blijken deze juist te zijn. Inhoudelijk commentaar op basis waarvan we onze visie kunnen nuanceren juichen we toe.

Naslag voor wie er meer over wil weten

Veel van de informatie hebben we ontleend aan Hydrogenics.

Blog over effecten van Elektrolyse op Galawo

Tien peperdure misverstanden over waterstof (van wattisduurzaam.nl, veel te lezen)

Nel Hydrogen.com (de Noorse fabrikant van Elektrolizers)

Hydrogen Passenger Cars, win or waste?  Blog van Olivier Willemsen

Quickscan Waterstof in Regelingen RVO. (over subsidies aan waterstof)

Waterstof, trappen we er in of niet (Blog van Hans Noordsij)

Waterstof 2 (Blog van Hans Noordsij)

Videostream van VER bijeenkomst op 12 juni 2019 bij Shell in Amsterdam, speciale aandacht voor Auke Hoekstra vanaf 2.15

LinkedIn post over deze bijeenkomst