Steam reforming beter?

okt 8, 2021Industrie

Tata Steel en verschillende andere partijen willen met een 100 MW electrolyser totaal 15.000 ton waterstof gaan produceren.

Tata waterstof verbruikt straks 30% van alle windenergie op zee

Waterstof met steam reforming of elektrolyse

Tata Steel en verschillende andere partijen willen met een 100 MW electrolyser totaal 15.000 ton waterstof per jaar gaan produceren.

Het lijkt een goed idee om bij Tata Steel de waterstofproductie te verduurzamen. Overigens maakt TataSteel geen waterstof om de waterstof maar hoofdzakelijk om de ook vrijkomende zuurstof. De waterstof is vooral bedoeld voor ‘nieuwe marktkansen’ die andere bedrijven willen ontwikkelen.

Uit eerdere berekeningen is al gebleken dat deze vergroening honderden miljoenen euro’s gaat kosten.

Maar nu de belangrijkste vraag: is het milieu hier wel mee gediend? 

Steam reforming

Voor het maken van één kg waterstof gaat 10,6 kg CO2 de atmosfeer in.

Voor de 15.000 ton  waterstof betekent dit dat bij de productie via steam reforming met aardgas er 159.000 ton CO2 de atmosfeer in gaat.

 

Elektrolyse

 Om 15.000 ton waterstof te produceren is voor toepassing in personenauto’s, 65 kWh elektrische energie per kg waterstof nodig. Dat levert een verbruik op van 975.000.000 kWh duurzame energie van windmolens en zonneparken.

Het gevolg, opwekking door gas- en kolencentrales

 De energiemarkt is altijd in balans. Is de duurzame energie niet – meer – beschikbaar, dan zal de gas- en kolencentrale de opwekking voor zijn rekening nemen. De andere energiebronnen als kernenergie, biomassa, waterkracht e.d. draaien al op vol vermogen. 

Gascentrales stoten maar de helft van de CO2 uit, maar Groningen pompt steeds minder gas op en de gaspijpleiding door de Oostzee is nog niet klaar.

Een kWh met kolen opgewekt levert gemiddeld een uitstoot op van 798 gram CO2eq op. Dat is voor 975.000.000 kWh maar liefst 778.050 ton CO2. 

Nemen we de gemiddelde Nederlandse stroommix als uitgangspunt dan wordt de uitstoot 649 gram per opgewekte kWh. Totale uitstoot 632.775 ton CO2. Voor de onderstaande berekeningen gaan we uit van deze grijze Nederlandse stroommix.

 

632.763 ton CO2 minder met windmolens

 Duurzame energie opgewekt met windmolens leveren een van uitstoot 12 gCO2eq/kWh. Deze uitstoot is dan voor 975.000.000 kWh slechts 11.700 ton CO2.

Dat is 632.763 ton minder CO2 in vergelijking met de opwekking door grijze stroom van kolen- en gascentrales.

Tata waterstof verbruikt straks bijna 30% van alle windenergie op zee

 In 2017 is 6,6% van alle elektrische energie duurzaam opgewekt. Windparken op zee leverden in 2017 3,33 miljard kWh op. Als 975.000.000 kWh daarvan wordt gebruikt door Tata Steel dan betekent dit dat alleen Tata Steel voor 15.000 ton waterstof in een 100 MW electrolyser 29,3% van alle windenergie op zee consumeert.

Het voor de waterstofproductie gebruiken van elektrolyse met duurzame energie betekent dus dat er door de onvermijdelijke verdringing naar fossiele opwekking 632.763 – 159.000 = 473.763  ton meer CO2 meer zal worden uitgestoten. 

Overheid wordt wakker!!

De waterstoflobby realiseert zich kennelijk niet dat zolang er nog fossiele opwekking nodig is, het produceren van waterstof met elektrolyse door verdringing 4x zoveel CO2 uitstoot oplevert. Dit is rampzalig en werpt een bizar licht op al die bedrijven en overheden die ‘marktkansen’, een ‘nieuwe duurzame maatschappij’ enz enz. zien.

Deze gigantische extra uitstoot, nota bene voor honderden miljoenen gesubsidieerd, is een ramp voor het milieu en moet echt stoppen.

De conclusie kan er maar één zijn, bedrijven die waterstof willen gebruiken moeten dit voorlopig nog met steam reforming blijven doen. Bedrijven en overheden die waterstof willen gebruiken met elektrolyse zonder daarvoor ook de opwekkingscapaciteit te organiseren, moet dit beslist verboden worden.

Pas als de laatste fossiele centrale is gesloten en er dus voldoende duurzame energie voorhanden is, kan waterstof een rol gaan spelen.

Dit vind je misschien ook leuk…

Kunstmest

Kunstmest

Kunstmest Kunstmest wordt bij drukken van 200 bar en temperaturen van 600 graden Celsius gemaakt uit aardgas. De chemische tussenstap is ammoniak. De grootste fabrikant van kunstmest is Yara in Sluiskil. Zij gebruiken 2 miljard m3 aardgas. 500 miljoen m3 daarvan komt...

Lees meer
Grote elektrolysers een goed idee?

Grote elektrolysers een goed idee?

De bouw van enkele gigafabrieken voor de productie van groene waterstof, gaat zoveel elektrische energie vragen, dat kolencentrales moeten worden bijgeschakeld. Om die reden heeft groene waterstof geen lagere, maar juist een hogere uitstoot van CO2 als gevolg. Grote...

Lees meer