Schoner

okt 7, 2021Mobiliteit, Vrachtvervoer en bereik

is een vrachtwagen op waterstof schoner? Ja, mits …

 

Een vrachtauto op diesel verbruikt ongeveer 1 liter dieselolie op 3,5 km. Een liter dieselolie verstoken veroorzaakt 2.620 gram CO2 uitstoot. Per kilometer is dat 749 gram CO2. 

Daarnaast kost het maken van een liter diesel maar liefst 7 kWh elektrische energie.

Zie info

Die 7 kWh opwekken kost 798 gram CO2 per kWh, totaal dus 5.586 gram. Per km komt er dus 1596 gram CO2 bij de al eerder berekende 749 gram CO2 voor de verbranding. 

Totale CO2 uitstoot per km voor de diesel vrachtauto is rond 2.345 gram.

Op 1 kg waterstof rijdt een 40-tons truck ongeveer 10 km. Voor het maken van 1 kg waterstof met steam reforming is de uitstoot 10 kg CO2. Per gereden kilometer op waterstof komt de uitstoot dus op 1000 gram. Voordeel is dat er lokaal geen uitstoot is en het milieu gaat er op vooruit. Maar … de kosten, die moeten wel heel veel omlaag.

En als we die waterstof met duurzame stroom en dus met elektrolyse maken? Dan wordt het plaatje heel somber.

Voor het maken van 1 kg waterstof met elektrolyse en compressie voor vrachtauto’s tot 350 bar, is rond 57 kWh elektrische energie nodig. 57 kWh stroom die door de electrolyser niet meer beschikbaar is, wordt dan opgewekt door een kolencentrale. Een kolencentrale stoot voor iedere opgewekte kWh 798 gram CO2 uit. Die ene kilo waterstof levert dan uiteindelijk 57 x 798 = 45.486 gram CO2 uitstoot op. Dit heet verdringing en is onvermijdelijk zolang er nog maar één fossiele centrale is.

Per kilometer wordt de netto uitstoot van een door elektrolyse verkregen kg waterstof in de vrachtauto door verdringing dan maar liefst 4.548 gram. Dat is ruim 2x keer zoveel als op diesel en 4,5x zoveel als op waterstof via stream reforming.

Wil een transportondernemer schoon rijden, dan is rijden op waterstof schoner dan rijden op diesel mits de waterstof met steam reforming wordt geproduceerd. Nog steeds niet schoon maar wel schoner dan diesel.

Een ander verhaal zijn de kosten. Een km met diesel rijden kost de transportondernemer ongeveer 42 cent per km. Met waterstof wordt dat rond 84 cent per km, het dubbele dus. Daar gaat een normale transportondernemer dus niet aan beginnen. Het wordt zijn faillissement. 

De kosten van een 40-tons truck op elektriciteit worden geschat op 10 cent per kilometer. Vier maal zo voordelig als diesel en meer dan acht maal zo voordelig als rijden op waterstof. En elektriciteit die rechtstreeks de accu van de vrachtauto in gaat kan 100% schoon worden opgewekt.

Dit vind je misschien ook leuk…

kosten

kosten

Kosten Eén km met een 40-tons truck op waterstof kost aan waterstof 85 eurocent per km. Diesel zit op 42 cent per km. Tesla semi gaat volgens opgave van Tesla voor 10 cent per km aan elektriciteit verbruiken.

Lees meer
Gewicht

Gewicht

Gewicht Bij personenauto's blijkt de elektrische auto al lichter te zijn dan de waterstof auto. Ditzelfde beeld gaan we zien bij elektrische vrachtauto's. Het accupakket is natuurlijk zwaar, maar een brandstofcel, inclusief de extreem sterke waterstof tanks weegt niet...

Lees meer
Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur Er zijn nog maar enkele tankmogelijkheden voor waterstof voor bussen en vrachtauto's. Dit kan uitsluitend op grote industriële locaties waar de voor bussen en vrachtauto's benodigde 35 kg waterstof kunnen worden getankt. Bij een gewoon waterstof...

Lees meer